โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563

“๑ ทศวรรษ ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์”

การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
  • สมาชิก ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน
  • ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น
  • สมาชิกทุกคนที่เข้าประกวด ต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด และข้อรับรองตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร ถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนดไว้ ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
  • วงดนตรี 10 วงสุดท้าย ที่ผ่านสู่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9 ห้ามใช้เพลงซ้ำ มาประกวดในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 10

 

 1. กติกาการประกวด
  • รอบ ONLINE AUDITION
   • ส่ง Clip VDO การแสดงดนตรี จำนวน 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดแนวเพลง
   • Clip VDO ที่ส่งประกวดจะต้องเห็นสมาชิกทุกคนที่ทำการแสดงดนตรี และไม่ผ่านการตัดต่อภาพ
   • Clip VDO ที่ทำการอัดเสียงไว้แล้ว และมาทำการถ่าย sync คณะกรรมการจะไม่พิจารณา
   • เพลงที่นำมาใช้ในการประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ไม่มีการดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่มีการพาดพิง ว่าร้าย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ
   • ส่ง Clip VDO โดยการอัพโหลดลงบน YouTube และตั้งค่าเป็น Unlist และส่ง Link มาที่ lovesongsthailand.com
   • ตัดสินโดยคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค ภูมิภาคละ 15 วง
  • รอบคัดเลือกภูมิภาค เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 2 เพลง สามารถเล่นได้ทั้งเหมือนต้นฉบับ (Original Version) หรือเรียบเรียงใหม่ (Re Arrange) ก็ได้ ประกอบด้วย
   • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจำนวน 1 เพลง
   • เพลงอิสระ จำนวน   1 เพลง

*ควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม*

 • ต้องเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับแรกเสมอ
 • เวลาที่ใช้ในการประกวด 15 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากพิธีกรประกาศชื่อวง หยุดเวลาเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
 • สามารถใช้เพลงที่ประกวดในรอบ Online Audition ได้
 • ไม่จำกัดแนวเพลงที่ทำการแสดงและเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง
 • ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ
 • สมาชิกทุกคนในวงจะต้องมีส่วนร่วมในทุกเพลงที่ใช้ในการประกวด
 • ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด (ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ)
 • การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น

 

 1. อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด
  • เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้ คือ กลองชุด (อนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้)
  • เครื่องดนตรีที่นอกเหนือจากข้อ 3.1. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเพิ่มเติม เช่น กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมถึงเครื่องเป่า พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทางคณะกรรมการรับทราบ

 

 1. เกณฑ์การให้คะแนน
  • หัวข้อในการให้คะแนน
   • ทักษะทางดนตรี ในเครื่องที่นำเสนอ (Musical Skill)            30 คะแนน
   • การแสดงบนเวที (Stage Show & Performance)               30 คะแนน
   • ความเป็นวงเดียวกัน (Band Unity)                                     30 คะแนน
   • การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ (Time & Organizing)                10 คะแนน
  • การตัดคะแนน
   • ดูโน้ตเพลงระหว่างทำการแข่งขัน       ตัดคะแนนสุทธิ              5 คะแนน
   • เพลงเปิดวง เพลงทดสอบซาวด์         ตัดคะแนนสุทธิ              5 คะแนน
   • กรณีที่ใช้เวลารวมเกินเวลาที่กำหนด   ตัดคะแนนสุทธิ              1 คะแนน ทุกๆ 10 วินาที

เศษของวินาทีคิดเป็น  1  คะแนน

  • การแพ้ฟาล์ว
   • ระหว่างทำการแข่งขันห้ามเปลี่ยนเพลงหรือลำดับเพลง ที่ระบุไว้ในเอกสาร
   • ระหว่างทำการแข่งขันยกเว้นผู้ประกวดที่ระบุไว้ในเอกสาร บุคคลอื่นที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ห้ามขึ้นเวทีโดยเด็ดขาด

(กรณีเกิดปัญหาระหว่างทำการแข่งขัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวที)

 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1. การประท้วงและพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด
  • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการประท้วงจากวงที่เข้าประกวด

 

6. คณะกรรมการตัดสิน

  • รอบคัดเลือกภูมิภาค
   • คุณณัฐพัชร์ ดุริยพิพัฒน์ (เต็น ธีรภัค)
   • คุณมาเรียม เกรย์ (มาเรียม B5)
   • คุณทฤษฎี ศรีม่วง (โอ Jetset’er)
  • รอบชิงชนะเลิศ
    • คุณพิทรี่ เอดวาร์ด มาร์ (เพชร มาร์)
    • คุณพงศ์จักร พิษฐานพร (เอ๊ะ ละอองฟอง)

7. กำหนดการ

  • เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2563 – 25 สิงหาคม 2563 และประกาศผลผู้เข้ารอบคัดเลือกภูมิภาค ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
  • รอบคัดเลือก
 • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 5 กันยายน 2563    ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น                   จังหวัดขอนแก่น

 • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้

วันที่ 12 กันยายน 2563   ณ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี              จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ

วันที่ 19 กันยายน 2563   ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต     จังหวัดเชียงใหม่

 • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง

วันที่ 24 กันยายน 2563   ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ                จังหวัดนนทบุรี

 • รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กันยายน 2563   ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ                จังหวัดนนทบุรี

 • รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 29 กันยายน 2563  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์     กรุงเทพมหานคร

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนวันการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

หมายเหตุ    

 • การประกาศผลวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดวันสุดท้ายของแต่ละภูมิภาค
 • การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากวงที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 2 วงของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 10 วง

 

8. รางวัล

  • รางวัลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค
   • รางวัลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค เงินรางวัลมูลค่า  5,000 บาท ภูมิภาคละ 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล
   • รางวัลขวัญใจกองทัพบก เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท ภูมิภาคละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
   • รางวัลขวัญใจบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เงินรางวัล มูลค่า  5,000 บาท ภูมิภาคละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
 • รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
  • รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                         300,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                         200,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                         100,000 บาท

 

 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                         50,000 บาท

 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                         10,000 บาท

 • รางวัล นักร้องยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                          5,000 บาท

 • รางวัล นักดนตรียอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                          5,000 บาท

 • รางวัลปลอบใจ จำนวน 5 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล มูลค่า                                                         10,000 บาท

 

9. การสมัครเข้าร่วมการประกวด

  • การรับสมัคร ตั้งแต่เดือน 25 กรกฎาคม 2563 – 25 สิงหาคม 2563 และประกาศผลผู้เข้ารอบคัดเลือกภูมิภาค ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
  • สมัครออนไลน์ได้ที่ lovesongsthailand.com
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่
   • บริษัท ซีทีจี2002 จำกัดหมู่บ้าน บี สแควร์ พระราม 9 – เหม่งจ๋าย600/7-8 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
   • ติดต่อประสานงาน Tel. 096-645-3096
   • Line ID : @lovesongsthailand ( อย่าลืมใส่ @ )

 

10. รายละเอียดการแข่งขัน

  • เอกสารสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติ
   • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน ใช้ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียน
   • กรณีไม่มีบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน สามารถนำเอกสารสำคัญที่ราชการออกให้ ใช้แทนได้
   • ทางคณะกรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้

 

 • รอบคัดเลือก
  • เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 2 เพลง
  • เวลาที่ใช้ในการประกวด 15 นาที
  • การเพิ่มเติมหรือการปรับลดสมาชิกภายในวง (ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1.3.)

 

 • รอบชิงชนะเลิศ
  • เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 2 เพลง สามารถเล่นได้ทั้งเหมือนต้นฉบับ (Original Version)

หรือเรียบเรียงใหม่ (Re Arrange) ก็ได้ ประกอบด้วย

 • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 เพลง
 • เพลงอิสระ จำนวน   1 เพลง

*ควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม*

 

 

 • ต้องเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับแรกเสมอ
  • เวลาที่ใช้ในการประกวด 15 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากพิธีกรประกาศชื่อวง หยุดเวลาเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
  • ไม่จำกัดแนวเพลงและเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง
  • สามารถใช้เพลงที่ประกวดในรอบคัดเลือกภูมิภาคได้
  • ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ
  • วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของการแจ้งการปรับเปลี่ยน พร้อมทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

 

11. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  • โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในโครงการฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับกองทัพบก ตามที่ทางกองทัพบกกำหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนล่วงหน้า

 

12. การเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัล

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัลต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น

 

13. ภาพและเสียง

  • ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากการแสดงทั้งบนเวทีและบริเวณงานของวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกองทัพบก และบริษัท ซีทีจี2002 จำกัด ซึ่งกองทัพบกและบริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดใด โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้า
  • กองทัพบก และบริษัท ซีทีจี2002 จำกัด ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดแอบอ้างการเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางกองทัพบกและบริษัทฯ หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์โดยการกระทำข้างต้น กองทัพบกและบริษัทฯ จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด